ODVJETNICA
DR.SC. SANDRA VRAČAN

Doktorica pravnih znanosti s dugogodišnjim iskustvom u struci

DR.SC. SANDRA VRAČAN

O meni

Diplomirala, magistrirala i doktorirala na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Pravosudni ispit položila 2006. godine.
 
Prije odvjetništva stekla bogato iskustvo na svim razinama pravnog sustava u državi (pravosuđe, regionalna, lokalna i državna razina).
 
Govori njemački (C2) i engleski jezik (C1) o čemu posjeduje certifikate Vodnikove škole stranih jezika u Zagrebu.

Kazneno
pravo

Analiza slučaja i pravno savjetovanje

Kazneno pravo

Sastavljanje privatne tužbe, kaznene prijave, optužnog prijedloga temeljem kojeg se pokreće prekršajni postupak, prigovora, žalbi, prijedloga za izvanredne pravne lijekove, kao i svih ostalih podnesaka, prijedloga, zahtjeva i molbi.

Zastupanje u svim stadijima prekršajnog-kaznenog postupka.

Obiteljsko
pravo

Analiza slučaja i pravno savjetovanje

Obiteljsko pravo

Sastavljanje bračnog ugovora, tužbe radi poništaja braka, tužbe radi razvoda braka, tužbe radi utvrđenja i diobe bračne stečevine, sporazuma o diobi bračne stečevine prijedloga za sporazumni razvod braka, plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi.

Zastupanje u postupcima radi razvoda ili poništenja braka, o postojanju ili nepostojanju braka, za utvrđivanje ili osporavanje očinstva, o tome s kime će živjeti maloljetna djeca, te za zakonsko uzdržavanje ili dokidanje obveze uzdržavanja.

Radno
pravo

Analiza slučaja i pravno savjetovanje

Radno pravo

Sastavljanje ugovora o radu, pravilnika o radu i drugih internih akata, zahtjeva za zaštitu prava iz radnog odnosa i tužbe radi nedopuštenosti otkaza i vraćanja radnika na posao, te tumačenje svih ostalih instituta radnog prava (plaća, probni rad, otkaz, radno vrijeme, prekovremeni rad, preraspodjela radnog vremena, utvrđivanje godišnjeg odmora, zabrana tržišne utakmice sa poslodavcem).

Zastupanje u radnim sporovima.

Stvarno
pravo

Analiza slučaja i pravno savjetovanje

Stvarno pravo

Sastavljanje ugovora iz domene zaštite prava vlasništva, etažnog vlasništva, služnosti stvarnih tereta, prava građenja i založnog prava te prigovora i žalbi.

Zastupanje u svim vrstama zemljišnoknjižnih postupaka.

Nasljedno
pravo

Analiza slučaja i pravno savjetovanje

Nasljedno pravo

Sastavljanje i tumačenje oporuka, nasljedničkih izjava (prihvaćanje i odricanje od nasljedstva), legata, pravnih lijekova.

Zastupanje u ostavinskim postupcima.

Ovršno
pravo

Analiza slučaja i pravno savjetovanje

Ovršno pravo

Sastavljanje prijedloga za ovrhu, prijedloga za odgodu ovrhe, prijedloga za priznavanje strane sudske odluke, podnesaka, prigovora i žalbi, te tumačenje svih ostalih instituta ovršnog prava (predmeti i sredstva ovrhe, ovršne isprave, ovrha temeljem vjerodostojne isprave, pravni lijekovi, tzv. zaštićeni račun).

Zastupanje u ovršnim postupcima.

Seminari

SEMINARI

EU programi - Lisabonski ugovor, Državna škola za javnu upravu

Medulićeva 36, Zagreb

7. ožujka 2014.

SEMINARI

Praktična primjena Europskog uhidbenog naloga, Hrvatska gospodarska komora, Centar za poduzetništvo, inovacije i tehnološki razvoj

Nova cesta 3-7, Zagreb

25. - 27. veljače 2014.

SEMINARI

Skupština Mreže stranačkih organizacija mladih, Inicijativa mladih za ljudska prava – Hrvatska

Sarajevo

14. - 16. listopada 2015.​

SEMINARI

Trening o pripremi projekata u području ljudskih prava, Inicijativa mladih za ljudska prava, Impact Hub

Vlaška ulica 70E, Zagreb

8. i 9. prosinca 2016.

SEMINARI

XIV. Konferencija odvjetnika i odvjetničkih vježbenika Hrvatske odvjetničke komora na temu Položaj odvjetnika u primjeni prava EU-a

Tuheljske toplice

31. svibnja 2019.

SEMINARI

Preliminary ruling procedure: how it works and why is it important?, Hrvatska odvjetnička komora

Koturaška ulica 53, Zagreb

2. srpnja 2019.

SEMINARI

Undestanding and Working with Children and Families affected by Parental Alienation

10. srpnja 2019.

SEMINARI

Pravosuđe prilagođeno djeci

19. rujna 2019.

IZDANJA

Stručni članak

Iznimka političkog kaznenog djela u međunarodnim ugovorima, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, broj 3/2008.

IZDANJA

Znanstveni članak

Procesnopravne mjere protiv počinitelja obiteljskog nasilja, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Zagreb, vol. 16, broj 1/2009.

IZDANJA

Znanstveni rad

Praktična primjena Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) u organizacijama u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti, Zbornik radova Veterinarski dani, Primošten 2019.

Kontakt

© 2019 Odvjetnica dr.sc. Sandra Vračan
Sva prava pridržana.