O meni

Profesionalni podaci

Odvjetnica dr.sc. Sandra Vračan nakon završenog Pravnog fakulteta u Zagrebu svoj profesionalni put započinje u pravosuđu kao sudska vježbenica te 2006. godine polaže pravosudni ispit. Između pravosuđa i samostalnog odvjetništva bogato praktično pravno iskustvo stjecala je na svim razinama funkcioniranja društva, istodobno gradeći znanstvenu karijeru na Poslijediplomskom studiju kaznenopravnih znanosti u Zagrebu gdje ispite polaže sâmim izvrsnim ocjenama.

Kao stručna savjetnica u Obiteljskom centru Grada Zagreba godinama savjetuje u područjima obiteljskog, radnog, upravnog i ovršnog prava.

Uvid u problematiku pravnog funkcioniranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave stekla je u Uredu gradonačelnika (Zagreb)  i to u Sektoru za promicanje ljudskih prava, civilno društvo i nacionalne manjine gdje je obavljala poslove u vezi s promicanjem ljudskih prava u područjima ravnopravnosti spolova, suzbijanja svih vrsta diskriminacije, pravima nacionalnih manjina, vjerskih prava i sloboda, pravima spolnih i rodnih manjina, te koordinacijom i ujednačavanjem rada gradskih upravnih tijela na tom području. U tada jedinstvenom Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport u Zagrebu obavljala je složene pravne poslove u vezi s provedbom gradskog programa javnih potreba u kulturi, izrađivanjem ugovora u vezi s donacijama Gradu Zagrebu, obavljanjem pravnih poslova u vezi s osnivanjem, imenovanjem i radom kulturnih vijeća te pravne poslove u vezi sa sklapanjem i provedbom kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba.               

Kao stručna savjetnica u Ministarstvu pravosuđa u Odjelu za pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima s državama članicama EU-a sudjelovala je u izradi nacrta prijedloga zakona i podzakonskih akata iz područja pravosudne suradnje u kaznenim stvarima s državama članicama EU-a, obavljala poslove izvršenja instrumenata pravosudne suradnje u kaznenim stvarima s državama članicama EU-a kao i pružanja potpore Europskoj pravosudnoj mreži u kaznenim stvarima i nacionalnom državnom odvjetniku za vezu pri EUROJUST-u.

Na Poslijediplomskom studiju kaznenopravnih znanosti 2007. godine brani magistarsku radnju (tema: Neizručenje osoba po osnovi iznimke političkog kaznenog djela), a akademsku titulu doktorice kaznenopravnih znanosti (kazneno prvo, kazneno procesno pravo, viktimologija i kriminologija) stječe 2012. godine (tema: Pravna zaštita od nasilja u obitelji: međunarodnopravni, poredbenopravni i pozitivnopravni aspekti).

Strani jezici

Stalna je sudska tumačica za njemački jezik.

Također aktivno i tečno govori poslovni i pravni engleski jezik te ga koristi bez poteškoća u pisanju i svakodnevnom radu. Njegovo poznavanje potvrđuje relevantnim certifikatom (razina C2).